Stichting Bedrijfsgeschiedenis

Nieuwsbericht

Studiemiddag De verhulde rol van vrouwen in bedrijfsgeschiedenis

Op vrijdag 1 december staat de studiemiddag in het teken van de verhulde rol van vrouwen in bedrijfsgeschiedenis. In de bedrijfsgeschiedenis wordt nauwelijks aandacht besteed aan de rol van vrouwen in het bedrijfsleven. Deze middag besteden we juist aandacht aan de vragen: hoe kunnen we ervoor zorgen dat de vaak verhulde rol van vrouwen in bedrijfsgeschiedenis meer aan het licht komt, en zijn er gemene delers als we het dan over die rol van vrouwen in het bedrijfsleven hebben? Tijdens de middag presenteren drie (bedrijfs)historici hun meest recente onderzoek, en voeren we een paneldiscussie over de methodologische problematieken die spelen bij het onderzoek naar vrouwen in de bedrijfsgeschiedenis.

Selin Dilli presenteert haar NWO-Veni onderzoek onder de titel: ‘De Diversiteit van Vrouwelijk Ondernemerschap in Nederland, 1899-2020.’ Joke Mooij (voormalig bedrijfshistoricus van Rabobank, nu zelfstandig historica) presenteert haar onderzoek: ‘vrouwen in de financiële sector in Nederland periode 1900-1940.’ Claudia Hacke presenteert de resultaten van haar promotieonderzoek: ‘Familiebedrijven en gender gelijkheid in Nederland (1900-2020).’ De middag vindt plaats in Utrecht.

Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Joep Schenk: j.schenk@uu.nl

Programma

15:00 Deuren open

15:30 Welkomstwoord

15:35 Selin Dilli

15:55 Joke Mooij

16:15 Claudia Hacke

16:35 Q&A

16:45 Paneldiscussie

17:15 Borrel

18:00 Einde bijeenkomst