Stichting Bedrijfsgeschiedenis

Stichting

De in 1994 opgerichte Stichting Bedrijfsgeschiedenis stelt zich ten doel wetenschappelijke belangstelling te wekken voor bedrijfs- en ondernemersgeschiedenis en de studie daarvan te bevorderen. Daartoe organiseert de Stichting Bedrijfsgeschiedenis contactbijeenkomsten en studiebezoeken en stimuleert zij de onderlinge uitwisseling van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek. Per jaar vinden twee bijeenkomsten plaats, waarvan in ieder geval één gecombineerd is met een bedrijfsbezoek.

Fotocollectie van de Poll / Bespreking bij Flavino, Herengracht 22 in Amsterdam / Nationaal Archief 2.24.14.02 254-3002

De Stichting Bedrijfsgeschiedenis wil een zo breed mogelijk publiek aanspreken. Niet alleen wetenschappers en archivarissen/historici werkzaam bij bedrijven zijn welkom. Iedereen met belangstelling voor het verleden van het Nederlandse bedrijfsleven zal zich in de Stichting thuis voelen. Daarnaast bevat het begunstigersbestand van de Stichting (oud-) ondernemers. De interactie tussen deze verschillende ‘bloedgroepen’ vormt een van de aantrekkelijke aspecten van het begunstigerschap van de Stichting. De Stichting heeft een belangrijke netwerkfunctie voor iedereen die belangstelling heeft voor bedrijfshistorisch onderzoek en het verleden van het Nederlandse bedrijfsleven.

Twee keer per jaar organiseert de Stichting Bedrijfsgeschiedenis een studie­bijeenkomst. Een van die jaarlijkse bijeenkomsten vindt plaats in een academische omgeving. Lezingen en discussies over nieuw onderzoek en relevante bedrijfshistorische thema’s of presentaties van nieuw bronnenmateriaal kunnen daarbij op het programma staan. Daarnaast zijn de donateurs van de Stichting jaarlijks te gast bij een onderneming. Naast inleidingen en voordrachten worden de begun­stigers in de gelegenheid gesteld de werkvloer te betreden, de techniek te bewonderen of zich te verbazen over de wijze waarop iets wordt geproduceerd. In de loop der jaren zijn diverse bedrijven bezocht en hebben de begunstigers onder andere een papierfabriek, een jenever­stokerij, een suikerfabriek en een baggerbedrijf van binnen kunnen zien. Ook abn amro, Rabobank, Luchthaven Schiphol en multinational Unilever ontvingen de Stichting.

Afbeelding: Fotocollectie van de Poll / Bespreking bij Flavino, Herengracht 22 in Amsterdam / Nationaal Archief 2.24.14.02 254-3002

Dus: heeft u belangstelling voor de geschiedenis van het Nederlandse bedrijfsleven, wilt u deelnemen aan inte­ressante en inspirerende studiedagen of wilt u in contact komen met mensen die uw belangstelling voor bedrijfs­geschiedenis delen, meld u dan aan.

Aanmelden

Het bestuur van de Stichting Bedrijfsgeschiedenis is als volgt samengesteld:

Peter Glebbeek (voorzitter) is werkzaam als senior-adviseur bij DOCFactory, een bureau dat gespecialiseerd is in de uiteenlopende aspecten van archief- en informatiemanagement. Peter is van oorsprong middeleeuws historicus, met als specialisatie archief. De overstap naar het bedrijfsleven met als specialisatie bedrijfs(historische) archieven was desondanks snel gemaakt. Peter is van 2001-2013 werkzaam geweest bij Douwe Egberts, waar hij onder meer betrokken was bij het beheer van het bedrijfshistorisch archief.

Joep Schenk (secretaris) is historicus. Hij was als onderzoeker werkzaam bij het Nederlands Instituut Foto Joepvoor Oorlogsdocumentatie, de Universiteit Utrecht en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij publiceerde over de Tweede Wereldoorlog, de Nederlandse gasindustrie en de economische geschiedenis van de Rijn. In 2020 publiceerde hij The Rhine and European Security een monografie over de veiligheidscultuur langs de Rijn als resultaat van een post-doc aan de Universiteit Utrecht.

Foto Ries

Ries Roowaan (bestuurslid) is historicus en architectuurhistoricus. Hij was werkzaam aan universiteiten in Duitsland, Engeland en Nederland; van 2004 tot en met 2012 gaf hij leiding aan de bedrijfshistorische afdeling van ABN AMRO. Ries is de auteur van A Business Case for Business History. How Companies can profit from their Past (Amsterdam, 2009).

Joke Korteweg (bestuurslid) is maritiem historicus. Via haar eigen bedrijf doet ze onderzoek- en schrijfwerk op het gebied van de maritieme geschiedenis, met als specialiteit scheepsbouw, offshore en waterbouw in met name de negentiende en twintigste eeuw. Het werken met bedrijfsarchieven vormt een belangrijk onderdeel van dit werk. Een voorbeeld van haar werkwijze vormt Grondleggers, waarbij een sectorgeschiedenis (van het baggeren) wordt gekoppeld aan de bedrijfsgeschiedenis van de firma Van Oord en al zijn rechtsvoorgangers. Desgewenst kan een bedrijfsgeschiedenis ook worden omgezet in een tentoonstelling of intern bedrijfsmuseum.

Harry L.M. Hendriks (bestuurslid) was voorheen werkzaam als informatiespecialist bij verzekeraar Achmea/Interpolis. Zo is hij in aanraking gekomen met (bedrijfs)archieven en de historische collectie van Interpolis. Harry heeft meegewerkt aan een diverse publicaties over de geschiedenis van deze verzekeraar en hij was redactielid van het Archievenblad van de Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland. Op dit moment voert Harry de eindredactie van de Nieuwsbrief van de Vereniging Bedrijf en Historie. Hij heeft speciale belangstelling voor heemkunde en genealogie.