Logo Universiteit Utrecht

Stichting Bedrijfsgeschiedenis

Lidmaatschap

Als donateur van de Stichting Bedrijfsgeschiedenis wordt u twee maal per jaar uitgenodigd een studiemiddag bij te wonen. De studiemiddagen bestaan uit een bedrijfsbezoek of uit een thematische lezingenmiddag. Zo krijgt u een kijkje achter de schermen van het Nederlandse bedrijfsleven en blijft u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de Bedrijfsgeschiedenis.

Het donateurschap kost 25 euro per jaar, een hogere donatie is uiteraard welkom.Van de Poll EHLVB 1932

U kunt zich als donateur aanmelden bij de Stichting Bedrijfsgeschiedenis door een mail te sturen naar de secretaris Joep Schenk.

Vermeld u in uw mail alstublieft uw naam en adresgegevens en eventueel uw beroep of uw relatie tot de bedrijfsgeschiedenis.

U zult dan zo spoedig mogelijk bericht van ons ontvangen.

 

Fotocollectie Van de Poll, Eerste Hollandsche Levensverzekerings Bank te Amsterdam, Nationaal Archief, 2.24.14.02, 189-1308.

De in 1994 opgerichte Stichting Bedrijfsgeschiedenis stelt zich ten doel wetenschappelijke belangstelling te wekken voor bedrijfs- en ondernemersgeschiedenis en de studie daarvan te bevorderen. Daartoe organiseert de Stichting Bedrijfsgeschiedenis contactbijeenkomsten en studiebezoeken en stimuleert zij de onderlinge uitwisseling van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek. Per jaar vinden twee bijeenkomsten plaats, waarvan in ieder geval één gecombineerd is met een bedrijfsbezoek.

Fotocollectie van de Poll / Bespreking bij Flavino, Herengracht 22 in Amsterdam / Nationaal Archief 2.24.14.02 254-3002

De Stichting Bedrijfsgeschiedenis wil een zo breed mogelijk publiek aanspreken. Niet alleen wetenschappers en archivarissen/historici werkzaam bij bedrijven zijn welkom. Iedereen met belangstelling voor het verleden van het Nederlandse bedrijfsleven zal zich in de Stichting thuis voelen. Daarnaast bevat het begunstigersbestand van de Stichting (oud-) ondernemers. De interactie tussen deze verschillende ‘bloedgroepen’ vormt een van de aantrekkelijke aspecten van het begunstigerschap van de Stichting. De Stichting heeft een belangrijke netwerkfunctie voor iedereen die belangstelling heeft voor bedrijfshistorisch onderzoek en het verleden van het Nederlandse bedrijfsleven.

Twee keer per jaar organiseert de Stichting Bedrijfsgeschiedenis een studie­bijeenkomst. Een van die jaarlijkse bijeenkomsten vindt plaats in een academische omgeving. Lezingen en discussies over nieuw onderzoek en relevante bedrijfshistorische thema’s of presentaties van nieuw bronnenmateriaal kunnen daarbij op het programma staan. Daarnaast zijn de donateurs van de Stichting jaarlijks te gast bij een onderneming. Naast inleidingen en voordrachten worden de begun­stigers in de gelegenheid gesteld de werkvloer te betreden, de techniek te bewonderen of zich te verbazen over de wijze waarop iets wordt geproduceerd. In de loop der jaren zijn diverse bedrijven bezocht en hebben de begunstigers onder andere een papierfabriek, een jenever­stokerij, een suikerfabriek en een baggerbedrijf van binnen kunnen zien. Ook abn amro, Rabobank, Luchthaven Schiphol en multinational Unilever ontvingen de Stichting.

Afbeelding: Fotocollectie van de Poll / Bespreking bij Flavino, Herengracht 22 in Amsterdam / Nationaal Archief 2.24.14.02 254-3002

Dus: heeft u belangstelling voor de geschiedenis van het Nederlandse bedrijfsleven, wilt u deelnemen aan inte­ressante en inspirerende studiedagen of wilt u in contact komen met mensen die uw belangstelling voor bedrijfs­geschiedenis delen, meld u dan aan.

Aanmelden

Het bestuur van de Stichting Bedrijfsgeschiedenis is als volgt samengesteld:

Peter Glebbeek (voorzitter) is werkzaam als senior-adviseur bij DOCFactory, een bureau dat gespecialiseerd is in de uiteenlopende aspecten van archief- en informatiemanagement. Peter is van oorsprong middeleeuws historicus, met als specialisatie archief. De overstap naar het bedrijfsleven met als specialisatie bedrijfs(historische) archieven was desondanks snel gemaakt. Peter is van 2001-2013 werkzaam geweest bij Douwe Egberts, waar hij onder meer betrokken was bij het beheer van het bedrijfshistorisch archief.

Joep Schenk (secretaris en penningmeester) is historicus. Hij was als onderzoeker werkzaam bij het Nederlands Instituut Foto Joepvoor Oorlogsdocumentatie, de Universiteit Utrecht en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij publiceerde over de Tweede Wereldoorlog, de Nederlandse gasindustrie en de economische geschiedenis van de Rijn. In 2015  promoveerde hij op een onderzoek naar de betrekkingen tussen Rotterdamse ondernemers en de Ruhrindustrie tussen 1870 en 1914. In 2020 publiceert hij een monografie over de Rijnvaartcommissie als resultaat van een post-doc aan de Universiteit Utrecht.

Foto Ries

Ries Roowaan (bestuurslid) is historicus en architectuurhistoricus. Hij was werkzaam aan universiteiten in Duitsland, Engeland en Nederland; van 2004 tot en met 2012 gaf hij leiding aan de bedrijfshistorische afdeling van ABN AMRO. Ries is de auteur van A Business Case for Business History. How Companies can profit from their Past (Amsterdam, 2009).

Judith Gussenhoven  (bestuurslid) is ingenieur industrieel ontwerpen, (design)historicus en ondernemer. Ze was werkzaam als ontwerper en adviseur in de creatieve industrie. In 2013 promoveerde ze met Founding NEMO, de geschiedenis van het Nederlandse wetenschapsmuseum en zijn voorgangers 1923-2013. Sinds 2015 leidt ze het bedrijf History Now. Resultaat van onderzoek en werk is hier altijd: geschiedenis. Als bruikbaar product. Eind 2019 verschijnt Non-stop stad, de geschiedenis van een bijzondere bouwlocatie in het centrum van Rotterdam.

Harry L.M. Hendriks (bestuurslid) was voorheen werkzaam als informatiespecialist bij verzekeraar Achmea/Interpolis. Zo is hij in aanraking gekomen met (bedrijfs)archieven en de historische collectie van Interpolis. Harry heeft meegewerkt aan een diverse publicaties over de geschiedenis van deze verzekeraar en hij was redactielid van het Archievenblad van de Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland. Op dit moment voert Harry de eindredactie van de Nieuwsbrief van de Vereniging Bedrijf en Historie. Hij heeft speciale belangstelling voor heemkunde en genealogie.

Organisaties

Federatie Industrieel Erfgoed Nederland: FIENPhilips creative commons

Stichting Historie der Techniek: SHT

Vereniging Bedrijf en Historie: VBH

Stichting Nederlands Economisch-Historisch Archief: NEHA

Expertisecenrtum voor Technisch, Wetenschappelijk en Industrieel Erfgoed (ETWIE)

KVAN/BRAIN

 

Wetenschappelijke verenigingen voor Bedrijfsgeschiedenis

Multidisciplinair platform voor bedrijfsgeschiedenis van de Erasmus Universiteit Rotterdam: Business History @ Erasmus

Onderzoeksgroep bedrijfsgeschiedenis Universiteit Utrecht: Business History at Utrecht University

https://en.wikipedia.org/wiki/Philips#/media/File:Philips_930.jpg

Vereniging van Europese bedrijfshistorici: European Business History Association

Vereniging van Britse bedrijfshistorici: Association of Business Historians

Vereniging van Duitse bedrijfshistorici: Gesellschaft für Unternehmensgeschichte

Vereniging van Amerikaanse bedrijfshistorici: Business History Conference

Vereniging van Japanse bedrijfshistorici: Business History Society of Japan

 

Fotoverantwoording

De Zaanwand: Monique Anrochte, 2015

Exxonmobil, Botlek: Peet de Rouw, 2008

Briefhoofd J.A. Verbunt 1909, www.geheugenvantilburg.nl

Briefhoofd Mignot & De Block, 1923, www.mignot-en-de-block.nl

 

Adresgegevens

Stichting BedrijfsgeschiedenisVan de Poll Levensverzekering 1932

t.a.v.  Joep Schenk

Drift 6

3512 BS Utrecht.

Bankgegevens

U kunt uw jaarlijkse lidmaatschap of uw donatie storten op IBAN-nummer: NL83 ABNA 0604 1972 25 ten name van Bedrijfsgeschiedenis.

Overig

Voor vragen over de stichting, haar activiteiten of over (uw) lidmaatschap kunt u ook e-mailen naar de secretaris Joep Schenk.

Uiteraard kunt u ook de LinkedIn groep raadplegen.

of Facebook

Collectie Van de Poll. Levensverzekering 1932. Nationaal Archief 2.24.14.02 / 189-1304

Overzicht van de studiedagen sinds 1994

2020

 1. 25 jaar SBG symposium 14 februari 2020, Cereol-fabriek te Utrecht
 2. Webinar, 16 september 2020, ‘Erop of eronder’ staatssteun aan Nederlandse bedrijven

2019

 1. Voorjaarsbijeenkomst 24 mei 2019, Veghel Noordkade, ‘Erfgoed voor de Toekomst
 2. Najaarsbijeenkomst met VBH

2018

 1. Voorjaarsbijeenkomst 25 mei 2018, bezoek aan PON Amersfoort
 2. Studiemiddag 16 november 2018, in het TextielMuseum te Tilburg en ism Etwie en VBH: Bedrijfserfgoed als Cultureel Erfgoed

2017

 1. Voorjaarsbijeenkomst 15 juni 2017, Bierbrouwerij Koningshoeven te Tilburg
 2. Studiemiddag 8 december 2017, Stadsarchief Amsterdam: het Nederlandse retail-landschap

2016

 1. Voorjaarsbijeenkomst 17 juni 2016, Havenkwartier van Deventer
 2. Studiemiddag 10 november 2016, Artis Bibliotheek: geschiedenis van de uitgeverij als bedrijfstak

2015

 1. Studiedag vrijdag 24 april 2015 in het Maritiem Museum te Rotterdam, met als onderwerp Nederlandse ondernemers in historisch perspectief Van de Poll 1933 Meisjes conservenfabriek Breda(uitnodiging) (verslag)
 2. Najaarsbijeenkomst, 30 oktober,afvalenergiecentrale Sita ReEnergy in Roosendaal

2014

 1. Studiedag op vrijdag 16 mei 2014 in Museum Boerhaave, Leiden. Over het verschijnen van het boek Innovatie en kennisinfrastructuur. Vele wegen naar  vernieuwing door Mila Davids en Arjan van Rooi uit de bekende BINT reeks.
 2. Studiedag in samenwerking met Stichting Vrienden van het Noord-Hollands Archief en het Noord-Hollands Archief op maandag 15 december 2014 te Haarlem, met als onderwerp Bedrijvigheid in Velsen in de lange 20e eeuw.

2013

 1. Studiedag vrijdag 26 april 2013 Radio Kootwijk, het voormalige zendstation voor radiocommunicatie met Nederlands-Indië/Indonesië.
 2. Studiedag op donderdag 21 november 2013 in het Universiteitsmuseum Utrecht, met als onderwerp Digitale geschiedenis, toekomst voor de bedrijfsgeschiedenis?
Fotocollectie Van de Poll, Meisjes in een conservefabriek aan een sorteermachine, Nationaal Archief 2.24.14.02, 189-0671

2012

 1. Studiedag op vrijdag 16 maart 2012 in het Academigebouw van de Universiteit Utrecht, met als onderwerp Johan de Vries als historicus.
 2. Studiedag met een bezoek aan Huisman te Schiedam en een presentatie van Wouter Heijveld, conservator bij het Maritiem Museum te Rotterdam en tevens bezig met een proefschrift over de offshore industrie.

2011

 1. Studiedag op dinsdag 19 april 2011 in het World Port Center, Rotterdam met als onderwerp In, om en achter de Rotterdamse Haven.e143b92eabd21bd178a210d50184c44cf47b8391
 2. Studiedag op 10 november te Utrecht met als onderwerp Voorschot op de toekomst: Nieuw bedrijfshistorisch onderzoek.

2010

 1. 1. Studiedag s.m. BINT ‘Concentratie en deconcentratie in het bedrijfsleven in heden en verleden’, dinsdag 27 april in het Academiegebouw Utrecht
 2. Studiedag bezoek aan de drukkerij en redactie van De Volkskrant te Amsterdam op donderdag 7 oktober 2010

2009

 1. Studiedag i.s.m. BINT Bedrijfsleven en Overheid, 13 mei 2009.
 2. Studiedag Excursie Zaanse Schans, donderdag 12 november 2009
Collectie Steef Zoetmulder, Maashaven Rotterdam, Nederlands Fotomuseum, SZM 419315 475

2008

 1. Studiedag Het flexibele kantoor, 22 mei 2008, Interpolis in Tilburg
 2. Studiedag De toekomst van het verleden: nieuw bedrijfshistorisch onderzoek, 20 november, Universiteit Utrecht.

2007

 1. Studiedag Automobiliteit en transport in Nederland, 7 juni 2007, DAF Trucks in Eindhoven
 2. Studiedag Kartelvorming in Nederland in bedrijfshistorisch perspectief, Utrecht 1 november 2007.

2006

 1. Studiedag Het Nederlandse bedrijfsleven in Nederlands-Indië en Indonesië, Pasar Malam in Den Haag.
 2. Studiedag Voorschot op de toekomst: Nieuw bedrijfshistorisch onderzoek, Utrecht 2 november 2006.

2005

 1. Studiedag over het jaarverslag, NEHA, Amsterdam
 2. Studiedag Mechanisering en automatisering bij financiële dienstverleners, Rabobank Nederland, Van de Poll kantoor 1932Utrecht

2004

 1. 1. Studiemiddag Corporate Governance, Vrije Universiteit te Amsterdam
 2. Studiedag Het bedrijf in beeld. De representatie van het bedrijfsleven in beeldmateriaal, Gemeentemuseum Helmond

2003

 1. Studiemiddag bij het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief (NEHA) in samenwerking met de ABN AMRO en Uitgeverij Contact met als thema het Nederlandse bedrijfsleven in de Tweede Wereldoorlog
 2. Studiemiddag bij Bols te Zoetermeer rond het thema Bedrijfshistorisch Erfgoed
Fotocollectie Van de Poll, Reportage Eerste Hollandsche Levensverzekerings Bank te Amsterdam, Nationaal Archief 2.24.14.02, 189-1302

2002

 1. Studiedag bij de Van Oord Groep ACZ te Gorinchem met als thema de natte aannemerij
 2. Studiedag bij de Bierbrouwerij Bavaria NV in het Brabantse Lieshout met als thema familiegeschiedenis

2001

 1. Studiemiddag met aio’s te Utrecht met als thema ondernemersgeschiedenis (aansluitend bezoek historische brouwerij Oudaen te Utrecht)
 2. Studiedag bij Parenco Papierfabriek te Renkum met als thema fusies en concentratie

2000

 1. Studiedag bij Unilever Blue Bandfabriek te Rotterdam met als thema merken
 2. Studiedag gewijd aan de techniekgeschiedenis in Nederland (in samenwerking met TIN)

1999

 1. Studiedag bij ABN AMRO met als thema de Nederlandse bankgeschiedenis
 2. Studiedag bij de Verenigde Glasfabrieken Leerdam

1998

 1. Studiedag bij ECT-containeroverslag op de Maasvlakte te Rotterdam met als thema haven en containerisatie
 2. Studiedag bij het Waterleidingsmuseum met als thema openbare nutsbedrijven

1997

 1. Studiedag bij Luchthaven Schiphol te Amsterdam met als thema: luchtvaart, luchthaven en Van de Poll 1936 Boeing KLM Schipholinfrastructuur
 2. Studiedag bij het Nationaal Audiovisueel Archief te Hilversum met als thema bedrijfsfilm als historische bron

1996

 1. Studiemiddag te Utrecht met als thema (zelfstandig werkende) bedrijfshistorische onderzoekers en onderzoek in opdracht
 2. Studiedag bij CSM-suikerfabriek te Hoogkerk

1995

 1. Studiedag bij DSM te Heerlen met als thema bedrijfsarchieven ter gelegenheid van het verschijnen van Mijnbouwkundige Gids (in samenwerking met NEHA)
 2. Studiedag bij de jeneverstokerij De Kuyper te Schiedam met als thema familiebedrijven
Fotocollectie Van de Poll, Luchthaven Schiphol, Nationaal Archief, 2.24.14.02, 254-2417

1994

 1. Studiemiddag bij het NEHA te Amsterdam met als thema een synthese van de Nederlandse bedrijfsgeschiedenis
 2. Studiedag bij Hoogovens te IJmuiden met als thema fusies