Stichting Bedrijfsgeschiedenis

Nieuwsbericht

Najaarsbijeenkomst 2 december “De Zaanse industrie door de eeuwen heen”

De Zaanstreek, gelegen boven het Noordzeekanaal in de nabijheid van hoofdstad Amsterdam, mag best wel opmerkelijk worden genoemd. Nergens anders in Nederland is een dergelijk grote concentratie aan bekende bedrijfsnamen te vinden, veelal met een industriële achtergrond. Hoe is dit zo gekomen? Wat maakt de Zaanstreek zo uniek?

SBG organiseert op 2 december 2022 bij Gemeentearchief Zaanstad een bijeenkomst waarin deze vragen aan de hand van enkele lezingen nader worden belicht.

Tussen 14.00 en 14.30 uur is er inloop met koffie en thee. Na een kort welkomstwoord van uw voorzitter neemt de gastheer, gemeentearchivaris Frans Hoving, het woord en toont u een historische bedrijfsfilm.

Vervolgens houdt Jur Kingma zijn lezing onder de titel “In de Zaanstreek roken nog steeds de schoorstenen”. In zijn lezing gaat de heer Kingma in op 4 eeuwen industriële ontwikkeling, waarbij hij verbanden legt met de strategische ligging, waardoor onbeperkte windvang mogelijk was. Voeg daarbij de nabijheid van Amsterdam als handelscentrum, waardoor de omstandigheden gunstig waren om het Zaanse bedrijfsleven tot bloei te brengen, met namen als Honig, Smit, Laan, Vis, Dekker, Crok, Blauw, Kaars Sijpesteijn, Taan en van Gelder, Duyvis en Lassie.

Na Jur Kingma neemt Johan Joor zijn toehoorders mee in zijn onderzoek naar het bekende Zaanse bouw(familie)bedrijf Kakes onder de titel “Zaanse industriële geschiedenis vanuit het perspectief van een Zaans bouwbedrijf: Kakes bouwt!”. Het bedrijf, ooit ingeschreven bij de KvK onder nummer “1”, is door zijn grote en brede bouwactiviteiten nauw verbonden geweest met de Zaanse geschiedenis. Een recent, markant, voorbeeld betreft het Verkade Paviljoen van het Zaans Museum.

In deze context hoopt Johan dat de noodzaak van meer ‘historisch en archief bewustzijn’ bij Zaanse industriële ondernemingen voor het voetlicht te brengen.

Als laatste sluiten wij af met een borrel.

Contact en aanmelden
Voor meer informatie, ook om u aan te melden, kunt u contact zoeken met Peter Glebbeek via glebbeek@gmail.com. Wij verzoeken u dit uiterlijk 28 november te doen.

Samenvatting van het programma

14.00 – 14.25 uur Inloop en ontvangst met koffie en thee
14.25 – 14.30 uur Start programma door voorzitter Peter Glebbeek
14.30 – 15.00 uur Welkom door gastheer Frans Hoving met vertoning historische bedrijfsfilm
15.00 – 15.30 uur Lezing Jur Kingma “In de Zaanstreek roken nog steeds de schoorstenen”
15.30 – 16.00 uur Lezing Johan Joor “Zaanse industriële geschiedenis vanuit het perspectief van een Zaans bouwbedrijf: Kakes bouwt!
16.00 – 17.00 uur Afsluitende borrel

 

Locatie
De bijeenkomst vindt plaats in de studiezaal van Gemeentearchief Zaanstad.

Gemeentearchief Zaanstad
Stadhuisplein 100
1506 MZ Zaandam
Postbus 2000, 1500 GA Zaandam

Telefoon: 14 075

Beeldmateriaal: archief Cees Kingma