Stichting Bedrijfsgeschiedenis

Nieuwsbericht

Afscheid Ernst Homburg als hoogleraar ‘Geschiedenis van Wetenschap en Techniek’

Op 26 april a.s. neemt Ernst Homburg afscheid als hoogleraar ‘Geschiedenis van Wetenschap en Techniek’.  Deze leerstoel in de faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen aan de Universiteit Maastricht is in 2002 ingesteld door de Stichting Historie der Techniek.

De afscheidsrede van Ernst Homburg op vrijdag 26 april a.s. om 16:00 uur in de Aula van de Universiteit Maastricht is getiteld:

“Verhalen van de Oude Berg: wetenschap, techniek, industrie en politiek in de Euregio”

Voorafgaand aan de afscheidsrede is er vanaf 13:00 uur een afscheidssymposium, getiteld:

“Historisch ambacht en moderne chemie. Een symposium bij het afscheid van Ernst Homburg”

 

Programma vrijdag 26 april 2019

13.00 – 15.15 uur      Afscheidssymposium

                                     HISTORISCH AMBACHT EN MODERNE CHEMIE”.
Een symposium bij het afscheid van Ernst Homburg

Locatie                        Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen
Adres                          Grote Gracht 90-92, Maastricht, in de Turnzaal

13.00 uur                    Ontvangst met koffie/thee

13.30-15.15 uur          Symposium 

16.00 uur                   Afscheidsrede

“Verhalen van de Oude Berg: wetenschap, techniek, industrie en politiek in de Euregio”

Locatie                        Aula van de Universiteit Maastricht
Adres                          Minderbroedersberg 4-6 te Maastricht

 

U bent van harte welkom bij beide activiteiten!

Vooraanmelding voor het symposium in de Turnzaal is nodig in verband met de zaalcapaciteit en de catering. Wilt u deelnemen aan het symposium stuur dan vóór donderdag 18 april a.s. een e-mail aan het secretariaat van de capaciteitsgroep Geschiedenis: secr.hislk@maastrichtuniversity.nl, onder vermelding van ‘afscheid Ernst Homburg – Turnzaal’.