Stichting Bedrijfsgeschiedenis

Nieuwsbericht

Symposium Maastrichtse Ondernemers, ca. 1850-1960

Op vrijdagmiddag 22 maart 2019 houdt de LGOG/ SHCL Commissie voor Geschiedenis van Ondernemers en Ondernemingen in Limburg (COOL) haar jaarlijkse symposium, ditmaal over “Maastrichtse ondernemers, ca. 1850-1960”. Plaats: RHCL, St. Pietersstraat 7, Maastricht.

Inloop vanaf 13:00 uur. Vanwege de capaciteit van de zaal en de catering dient u zich vooraf aan te melden. Details staan hieronder.

Programma:

13.00-13.30    Inloop

13.30-13.35    Opening door de voorzitter van COOL, Ernst Homburg

13.35-14.00     Piet H.L. Bovy, “Hubert Seydlitz (1802-1869): ondernemer en koopman.”

14.00-14.25     Peter Jan Knegtmans, “Contouren van een nieuwe biografie van Petrus Regout (1801-1878).”

14.25-14.50     Emile Ramakers, “De Maastrichtse wapenfabrikanten Petrus Stevens (1800-1863) en Edouard de Beaumont (1841-1895).”

14.50-15.10     Koffie/ thee pauze

15.10-15.35     Willibrord Rutten, “Ondernemer Emile van Oppen (1886-1965) en de Staalwerken ‘De Maas’.”

15.35-16.00     Leon Minis, “Edmond Hustinx (1898-1984), zeepfabrikant, uitvinder en mecenas.”

16.00-16.15    Slotdiscussie

16.15-16.50    Borrel

Deelname aan het symposium is voor LGOG-leden gratis. Voor niet-leden van het LGOG bedragen de deelnamekosten € 5,- Dit bedrag dient gelijktijdig met de aanmelding te worden voldaan op bankrekeningnummer NL28 INGB 0006 5323 69 ten name van LGOG (Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap) te Maastricht onder vermelding van: “Symposium COOL”.

Aanmelden kan tot en met 18 maart bij het Bureau van LGOG. Klik hier voor het aanmeldformulier. Plaatsing op de deelnemerslijst geschiedt in volgorde van aanmelding en betaling.

Voor eventuele vragen, contacteer: e.homburg@maastrichtuniversity.nl