Stichting Bedrijfsgeschiedenis

Nieuwsbericht

SBG doet mee met de Historicidagen!

Tijdens de eerste editie van de Historicidagen, organiseert SBG op zaterdag 26 augustus een sessie over Bedrijfscollecties als erfgoed. De sessie wordt georganiseerd samen met Ingrid Elferink (Nationale Nederlanden), Roy Nanheknan (Douwe Egberts Heritage Centre) en Jur Kingma (Historische bedrijfskranen als erfgoed) en vindt plaats om 11:00 in het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht.

Behalve archieven hebben veel ondernemingen een collectie van materiële objecten (machines, de vervaardigde producten, reclames), die herinneren aan het verleden van het bedrijf. Door bedrijfseconomische ontwikkelingen, zoals fusies en overnames, en snelle technologische veranderingen is er helaas vaak weinig begrip voor de historische waarde van die collecties en dreigen ze verloren te gaan. Dit panel wordt georganiseerd door organisaties die zich het lot van die collecties aantrekken: de Stichting Bedrijfsgeschiedenis, Bedrijf en Historie en de Federatie Industrieel Erfgoed Nederland. Wat is het belang van objecten voor (bedrijfs)historisch onderzoek, hoe verloopt het proces van selectie en behoud van dit erfgoed, en hoe creëert men draagvlak voor dit erfgoed bij zowel bedrijven als bij het publiek?