Stichting Bedrijfsgeschiedenis

Nieuwsbericht

Uitnodiging voor presentatie en afsluiting onderzoeksproject BINT

Op donderdag 29 oktober 2015 om 13.30u worden de laatste twee delen uit de reeks Bedrijfsleven in Nederland in de Twintigste eeuw (BINT) gepresenteerd. Deze presentatie en de overhandiging van het eerste exemplaar van beide delen vindt plaats in de Voormalige Raadszaal van Provinciale Staten van Utrecht, Achter St. Pieter 200 te Utrecht. Onderstaand treft u het programma voor deze middag.

Graag nodigen wij de donateurs van de Stichting Bedrijfsgeschiedenis uit voor deze bijeenkomst. In verband met de catering wordt aanmelding vóór 22 oktober op prijs gesteld; dat kan door het versturen van een mail naar: secretariaatGKG.gw@uu.nl, t.a.v. mw. El Hantali.

Programma afsluiting BINT en boekpresentatie deel 6 en 7 op

29 oktober 2015, 13.30-16.30u.

13-13.30u welkom met koffie en thee

13.30-13.45u Opening door Keimpe Algra, decaan Faculteit Geesteswetenschappen en

Inleiding op BINT-reeks door Keetie Sluyterman

13.45-14.15u presentatie deel Overheid en bedrijfsleven

Inleiding op deel Overheid en bedrijfsleven door Erik Nijhof

Aanbieding eerste exemplaar aan vertegenwoordiger ministerie van EZ door M. Oudeman, voorzitter College van Bestuur UU en reactie vertegenwoordiger ministerie EZ

14.15-14.45u pauze

14.45-15.30u presentatie deel Corporate Governance

Inleiding op deel Corporate Governance door Abe de Jong en Gerarda Westerhuis

Aanbieding eerste exemplaar aan P. Moerland, oud-bestuursvoorzitter Rabobank NL en reactie.

15.30-16.30u ronde tafel over resultaten BINT en toekomst bedrijfshistorisch onderzoek

16.30 afsluitende borrel