Stichting Bedrijfsgeschiedenis

Nieuwsbericht

Foto’s panel tijdens Historicidagen

Tijdens de Historicidagen 2017 in Utrecht organiseerde SBG een sessie over Bedrijfscollecties als erfgoed. We deden dat in samenwerking met zusterorganisatie Vereniging Bedrijf & Historie, en Heritage Center Douwe Egberts, Afdeling Bedrijfshistorie Nationale-Nederlanden en Jur Kingma (Historische bedrijfskranen als erfgoed). Belangrijke discussiepunten tijdens de sessie waren de spanning tussen bedrijfsbelangen en (vrij) bedrijfshistorisch onderzoek, de financiering van erfgoedbehoud en het onder de aandacht brengen van bedrijfscollecties bij een groter publiek.