Stichting Bedrijfsgeschiedenis

Nieuwsbericht

Er zit toekomst in bedrijfsgeschiedenis Symposium ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum Stichting Bedrijfsgeschiedenis

De Stichting Bedrijfsgeschiedenis (SBG) bestaat 25 jaar en laat dit niet ongemerkt voorbij gaan. Op 14 februari 2020 organiseert SBG daarom een veelzijdig symposium waarin de kracht van bedrijfsgeschiedkunde centraal staat. Verschillende sprekers uit onderzoek en praktijk zullen op uiteenlopende manieren een ode brengen aan de bedrijfsgeschiedenis. Dit leidt tot verrassende inzichten waarin wij u graag meenemen.

Het symposium in een vogelvlucht (Zie hier Stichting Bedrijfsgeschiedenis 25 jaar persbericht)
De inspirerende locatie van het symposium is de Cereolfabriek in Utrecht. In deze fabriek uit 1900 werd tot 2002 olie gewonnen, aanvankelijk uit lijnzaad, later uit soja. Het gemeentelijke monument werd in 2008 gedeeltelijk door brand verwoest. Na een herstel van enkele jaren zijn sinds 2014 in het complex uiteenlopende lokale initiatieven ontwikkeld.

De Cereolfabriek vandaag de dag

’s-Ochtends bieden Keetie Sluyterman en Ben Wubs vanuit hun wetenschappelijk inzicht in het verleden en toekomst van het vakgebied bedrijfsgeschiedenis. Financieel Dagblad columnist Hilde Sennema sluit het ochtendprogramma af met een prikkelende beschouwing.

Na de lunch volgt een gevarieerd middagprogramma. Zo krijgen bezoekers de gelegenheid om een rondleiding door het Cereol-complex te volgen, neemt ondernemer in geschiedenis Judith Gussenhoven (History Now) haar publiek mee in de onverwachte (commerciële) krachten die voortkomen uit bedrijfsgeschiedenis. Bert en Anco Euser (directie Widenhorn) vertellen welke rol bedrijfsgeschiedenis speelt in hun onderneming. Joeri Januarius, coördinator bij ETWIE, het Vlaamse expertisecentrum voor industrieel erfgoed, vertelt hoe men in Vlaanderen bedrijfsgeschiedenis beoefent.

Na een korte theepauze vertelt Albert Jan Thomassen (directeur van FBNed) over de meerwaarde van geschiedenis binnen de bijzondere context van het familiebedrijf.

Als laatste een heuse havencasus. Onze mystery guest vertelt over haar zakelijke ervaring met en kijk op geschiedenis, onder meer over haar koerswijziging met betrekking tot een varend historisch monument.

Na het slotwoord van SBG-voorzitter Erik Nijhof volgt een uitgebreide borrel.

 

Het programma
Het programma van het symposium ziet er als volgt uit:

Tijd Onderdeel
10.30 uur Aanmelden/ koffie/ thee
11.00 uur Welkomstwoord Erik Nijhof
11.05 uur Keetie Sluyterman (emeritus hoogleraar bedrijfsgeschiedenis Universiteit Utrecht)
11.35 uur Ben Wubs (bijzonder hoogleraar bedrijfsgeschiedenis Erasmus Universiteit Rotterdam)
12.05 uur Hilde Sennema (FD-columniste)
12.15 uur Lunchbuffet

Met om 13.00 uur voor belangstellenden een korte lezing over de Cereol fabriek

13.15 uur: 1e ronde

 

13.45 uur: 2e ronde

Parallelsessies:

1.     Lezing Anco en Bert Euser (Widenhorn)

2.     Presentatie Judith Gussenhoven (History Now)

3.     Rondleiding Cereolfabriek

14.15 uur Joeri Januarius (coördinator ETWIE)
14.45 uur Pauze
15.15 uur Albert Jan Thomassen (directeur FBNed)
15.45 uur Mystery guest uit de haven
16.30 uur Slotwoord SBG-voorzitter Erik Nijhof
16.45 uur Borrel

 

Deelnemers ontvangen na afloop een jubileumpublicatie.

 

Kosten
Voor donateurs van de Stichting Bedrijfsgeschiedenis en leden van de Vereniging Bedrijf & Historie is het symposium gratis toegankelijk. Dit is inclusief lunch en jubileumpublicatie. Niet-donateurs betalen eenmalig € 25,- en zijn hiermee direct verzekerd van een jaar donateurschap. Daarmee laten zij zien bedrijfsgeschiedenis een warm hart toe te dragen en te ondersteunen.

LET OP: het aantal plaatsen is beperkt, inschrijving op volgorde van aanmelding.

 

Aanmelden
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij de secretaris van de Stichting Bedrijfsgeschiedenis, Joep Schenk, via mailadres j.schenk@uu.nl.

Wilt u vooraf uw keuze voor twee parallelsessies doorgeven:

[ ] Lezing Bert en Anco Euser (Widenhorn)

[ ] Presentatie Judith Gussenhoven (History Now)

[ ] Rondleiding

 

De locatie
De locatie van het symposium is de Cereol fabriek, Kanaalweg 91, Oog in Al, Utrecht.

De Cereolfabriek anno 1948

Voor meer informatie zie https://www.cereolfabriek.nl/.

De sprekers

 

Prof. dr. Keetie Sluyterman. Keetie Sluyterman is emeritus-hoogleraar bedrijfsgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Zij is gespecialiseerd in de Nederlandse bedrijfsgeschiedenis van de negentiende en twintigste eeuw. Sluyterman was betrokken bij meerdere studies naar het verleden van bedrijven zoals Océ, Proost en Brandt, CSM, (Moret) Ernst & Young, Rabobank, Hagemeyer, Royal Dutch Shell, Boskalis en Heineken. Haar meest recente onderzoek heeft betrekking op de veranderende positie van de CEO.

 

Prof. dr. Ben Wubs is onder andere hoogleraar internationale bedrijfsgeschiedenis aan de ESHCC Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij doet onderzoek naar multinationals, bedrijfssystemen, transnationale economische regio’s, Nederlands-Duitse economische relaties en de mode-industrie. Met Ralf Banken publiceerde hij The Rhine Economy. Een transnationale economische geschiedenis (Nomos 2017). Wubs geeft verschillende vakken aan de Erasmus Universiteit, waaronder International Business and Nation States, Business History of Fashion, Rise and Fall of the American Empire, en International Relations Theory.
 
Hilde Sennema MA, is bedrijfshistoricus en schrijft wekelijks een column in Het Financieele Dagblad. Sennema is momenteel bezig met een promotieonderzoek aan Erasmus Universiteit Rotterdam. Sennema is vooral geïnteresseerd in storytelling binnen organisaties om zo te achterhalen welke waarden organisaties gebruiken om strategieën, besluiten en beleid te onderbouwen.
 
Bert en Anco Euser (Widenhorn BV). Het bedrijf Widenhorn BV uit Rhoon is in 1919 door Albert Widenhorn opgericht als gereedschapswinkel. In 1940 kwam Cor Euser in dienst van het bedrijf en bouwde het bedrijf samen met Albert verder op. Albert overleed aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, Cor werd in 1951 directeur. Onder zijn leiding specialiseerde het bedrijf zich in gereedschappen en machines voor metaalbedrijven. In de jaren ‘80 trad zijn zoon Bert, de tweede generatie, toe tot de directie.In 2000 kwam de huidige en inmiddels derde generatie Euser, Anco, in het bedrijf. Onder zijn leiding is recentelijk een bedrijfshistorische publicatie tot stand gekomen.
Dr. ir. Judith Gussenhoven (History Now), is ingenieur industrieel ontwerpen, (design)historicus en ondernemer. Ze was werkzaam als ontwerper en adviseur in de creatieve industrie. In 2013 promoveerde ze met Founding NEMO, de geschiedenis van het Nederlandse wetenschapsmuseum en zijn voorgangers 1923-2013. Sinds 2015 leidt ze het bedrijf History Now. Daarmee onderzoekt en schrijft ze geschiedenissen van bedrijven, merken en plekken. Begin 2020 verschijnt Non-stop stad, de geschiedenis van een bijzondere Rotterdamse bouwlocatie.
Dr. Joeri Januarius is Licentiaat in de Geschiedenis (Vrije Universiteit Brussel) en gediplomeerde in de journalistiek (Erasmus Hogeschool Brussel). Januarius heeft gewerkt als wetenschappelijk medewerker en vervolgens als assistent bij de vakgroepen Geschiedenis en Communicatiewetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel. In 2014 verdedigde hij succesvol zijn doctoraat over consumptiepraktijken en dagelijks leven bij mijnwerkers in Limburg in de tweede helft van de 20ste eeuw. Sinds februari 2015 is hij coördinator van ETWIE.
 Drs. Albert Jan Thomassen adviseert ondernemers en ondernemende families bij opvolgingsvraagstukken, continuïteitsplanning en ondernemingsbestuur (family business governance). Thomassen is sinds 2001 directeur van FBNed, dat als doel heeft een netwerk te vormen voor familiebedrijven en ondernemende families. De leden komen regelmatig bijeen om ervaringen uit te wisselen en te leren van elkaar hoe men als familiebedrijf succesvol kan zijn en blijven.
Dr. Erik Nijhof (voorzitter van de SBG) promoveerde in 1988 op de arbeidsverhoudingen in de Rotterdamse haven tussen 1945 en 1965. Nijhof is gepensioneerd docent-onderzoeker in de Economische en Sociale Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Hij is behalve voorzitter van de SBG ook voorzitter van de Federatie Industrieel Erfgoed Nederland (FIEN).
 

Mystery guest. Onze mystery guest is een ervaren ondernemer en in veel opzichten een pionier. Ze is groot voorstander van het gebruiken van geschiedenis bij hedendaagse bedrijfsvoering. Voor haar betekenisvolle rol in de havenstad werd zij meermaals en ook koninklijk onderscheiden.

Haar internationale achtergrond en ervaring zet ze in binnen haar bedrijf en geeft ze royaal door aan nieuwe generaties.

 

Over SBG
De Stichting Bedrijfsgeschiedenis stelt zich ten doel belangstelling te wekken voor bedrijfs- en ondernemersgeschiedenis en de studie daarvan te bevorderen. Daartoe organiseert de Stichting Bedrijfsgeschiedenis bijeenkomsten en excursies.

De SBG wil een zo breed mogelijk publiek aanspreken en heeft een belangrijke netwerkfunctie voor iedereen die interesse heeft in bedrijfshistorisch onderzoek en het verleden van het Nederlandse bedrijfsleven.

Voor meer informatie over SBG: zie onze website.